•  
    •  
    •  
    •  

Inversió Fons Social Europeu

Memòria Viva de Barxeta

L'Oratge a Barxeta

Enquesta Centre Cívic Barxeta

Instal·lacions Municipals

Escoleta Municipal Infantil "Pico Lorito"

L'escoleta Municipal "Pico Lorito" abraça el primer cicle d'Educació Infantil. L'escoleta té dues unitats autoritzades: d'1 a 2 anys i de 2 a 3 anys. Compta amb 30 places.

Adreça : C/ La Pau, 28

Ciutat : BARXETA Codi Postal : 46667 

Telèfon : 96 221 43 30

escola_picolorito@hotmail.com

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA MUNICIPAL INFANTIL.

Bases específiques per a la formació de la borsa d'ocupació temporal per mitjà de concurs-oposició del personal de l'escola infantil municipal

Sol·licitud