•  
    •  
    •  
    •  

Inversió Fons Social Europeu

Memòria Viva de Barxeta

L'Oratge a Barxeta

Enquesta Centre Cívic Barxeta

Ajuntament

Agència d'ocupació i desenvolupament local

 

AGÈNCIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL DE  BARXETA

 

A l’Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local de Barxeta(AODL) pot trobar informació sobre ofertes d’ocupació, i/o cursos formatius especialment aquells  per   millorar  la  inserció  laboral. Ací li indiquem algunes pàgines web que pot consultar. De no trobar el què busca o si no té la possibilitat d’accedir a les noves tecnologies també pot obtenir ajuda en aquesta AODL. Si està  interessat  en  presentar-se  a  una oferta de treball a l’AODL de Barxeta tambéli podem ajudar a preparar el seu currículum i/o la resta de documentació que li demanen.

 

 

LLOCS WEB D'INTERÉS

 

 

 


LLOCS PER BUSCAR OCUPACIÓ:


LLOCS PER BUSCAR CURSOS I/O OCUPACIÓ:


LLOCS WEB PER A BUSCAR CURSOS:


PRÀCTIQUES/INTERCANVIS EN EUROPA:

Eurodisea  és  un  programa  d’intercanvi  entre  Regions  europees  que  ofereix  pràctiques  en  l’ estranger, de tres a set mesos, a joves  que  estan buscant  ocupació  i  d’edats  entre  18  i  30  anys. 


CONTRACTACIÓ   I/O   PRÀCTIQUES   DE   JOVES   ESTRANGERS   EN   EMPRESES   DE   LA  COMUNITAT VALENCIANA:

Eurodisea és un programa d’intercanvi entre Regions europees que ofereix a empreses i entitats de la  Comunitat  Valenciana  la  contractació  de  joves  estrangers  i/o  la  realització  de  pràctiques formatives. Les empreses/entitats reben una ajuda econòmica per a les despeses de la contractació i/o de la pràctica formativa.


EMPRENJOVE:

EmprenJove és un servei gratuït d'assessorament i de formació en gestió empresarial per a jóvens menors de 35 anys que vulguen crear la seua pròpia empresa. Inclou una oferta permanent en matèria de formació empresarial. Dona informació de les ajudes a la creació d'empreses a què els jóvens  emprenedors  poden  accedir,  en  especial a  les  ajudes  que  promou  la  Generalitat Valenciana.


EMPRENEDORS:

Agència AFIC en XÀTIVA: 


PORTAL DE L'EMPRENEDOR:

Emprenedors.gva és la plataforma que la Generalitat posa a disposició de les persones de qualsevol edat  que  volen  emprendre,  en  la qual  s'agrupa  tota  la  informació  que  els  puga  ser  útil  per  a desenrotllar i posar en marxa la seua idea de negoci i el seu projecte empresarial.


CENTRE PER AL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I INDUSTRIAL:

És una entitat pública empresarial dependent del Ministeri de Ciència i Innovació (MICINN). La seva missió   és   contribuir   al   canvi   de   model   econòmic   recolzant   les empreses en els seus desenvolupaments tecnològics per a la creació de nous processos, productes i serveis, o la millora substancial d'aquests. La vocació del Centre és prestar una atenció integral a l'empresa innovadora, tant en l'àmbit de finançament, internacionalització i altres serveis de valor afegit.

El CDTI ofereix una àmplia gamma d'instruments financers adaptats a cadascuna de les etapes de vida de les empreses innovadores (des de la fase de creació fins al creixement competitiu) i engloba activitats  de  recerca  industrial,  desenvolupament  experimental  i  innovació  tova.  Part  d'aquests instruments financers gaudeixen del suport de fons europeus a través del Fons Tecnològic.


ENISA:

Empresa Pública vinculada al finançament empresarial de risc. Participa activament en el finançament de projectes empresarials viables i innovadores.


INFOEMPLEO:


PROP EMPRENEDORS:


CÁMARA VALENCIA:


ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS:


PROYECTO LANZADERA(Juan Roig):


YO SOY EMPLEO/BBVA:

És una iniciativa impulsada per BBVA per a contribuir a dinamitzar l'economia espanyola col·laborant en la generació d'ocupació i el creixement empresarial. BBVA,  a través de YO SOY EMPLEO, oferix ajuda econòmica directa a ocupadors que contracten desocupats, recolza en el procés de selecció a aquelles empreses que ho  necessiten, i posa a disposició d'empresaris i autònoms cursos de formació gratuïts en reputades escoles de negoci espanyoles. Els autònoms que contracten persones desocupades també es poden beneficiar de les ajudes en els mateix termes que els indicats per a una empresa. No és possible sol·licitar l'ajuda econòmica per al cas d'autoocupació. Hi ha dos nivells d'ajuda:

  • 1.500 euros nets per cada nova contractació que complisca els requisits establits.
  • 3.000 euros nets a les primeres 1.000 contractacions indefinides.

L'ajuda corresponent s'abonarà en quatre pagaments trimestrals del 25% cada un, sent el primer tres mesos després de la concessió de l'ajuda. Cada Empresa pot sol·licitar un màxim de 10 ajudes. La iniciativa oferix fins a 10.000 ajudes econòmiques directes. 

 

 

PUBLICACIONS D' INTERÉS