•  
    •  
    •  
    •  

Inversió Fons Social Europeu

Memòria Viva de Barxeta

L'Oratge a Barxeta

Enquesta Centre Cívic Barxeta

Instal·lacions Municipals

Instal·lacions
ADMINISTRATIU:
Ho forma l'Ajuntament de Barxeta que està ubicat en la Plaça Alcalde Josep Lorente núm.1. En el mateix edifici es troba el Jutjat de Paz i els Servicis Socials. L'edifici va ser construït en 1974 encara que per un incendi fortuït va ser remodelat en 1996.
ESCOLAR:
Ho forma un únic col·legi públic, el CP Carles salvador, situat en C/Nou. La Guarderia Infantil pertany a l'Església Parroquial i està situada en la planta baixa de la casa abadia en Av. Jaume I núm.3..
SANITARI:
Constituït pel Centre d'Higiene Rural, en Av.Jaume I, 5, en el que es presten els servicis de metge, ATS i pediatre. També assenyalar el servici de Farmàcia en C/ La Creu.
ASSISTENCIAL:
La Llar del Jubilat en el que es reunixen els membres de l'Associació Democràtica de Jubilats i Pensionistes de Barxeta està ubicat en la planta baixa de la Casa de Cultura i Usos Múltiples. I els Servicis Socials, com ja s'ha assenyalat anteriorment l'oficina es troba en les dependències de l'Ajuntament.
DE REUNIÓ:
Ho formarien el Saló d'Actes i la Sala de Reunions de la Casa Consistorial i la Casa de la Cultura i Usos Múltiples.
CULTURAL:
La Biblioteca i Casa de la Cultura i Usos Múltiples, en la que hi ha diverses sales que habitualment són utilitzades per l'agrupació musical de Barxeta i les associacions del municipi.
D'ESPLAI:
Diversos bars i restaurants i dos pubs.

ESPORTIU:

El Poliesportiu Municipal, ubicat en la Partida El Molinet el formen un camp de futbol i vestidors, un frontó, una pista de tenis, una pista de handbol i basquetbol, dos piscines i un bar.

 

PARCS I JARDINS:
Hi ha una àrea de parc i jardins en Av. Jaume I i C/ Gral. Villaescusa amb una superfície de 1.500 m2, a més d'un gran parc públic amb zona verda de 10.000 m2 al costat de la zona escolar.
ALTRES EQUIPAMENTS:
El Cementeri Municipal i el Llavador, convertit actualment en zona de parc.