•  
    •  
    •  
    •  

Inversió Fons Social Europeu

Memòria Viva de Barxeta

L'Oratge a Barxeta

Enquesta Centre Cívic Barxeta

Turisme

PARATGE NATURAL MUNICIPAL " RIU BARXETA"
El Paratge Natural Municipal 'Riu de Barxeta', que va ser declarat l'any 2008, està localitzat en el terme municipal de Barxeta, pertanyent a la província de València, i posseïx una superfície de 80,14 ha. Este espai alberga valors naturals, paisatgístics i de patrimoni cultural, i es comprén la totalitat del llit del riu al seu pas pel municipi del mateix nom, així com els barrancs tributaris al mateix. Destaca l'existència de gran quantitat d'espècies de fauna en el riu, la qual cosa convertix a l'espai en l'escenari adequat per a infinitat d'activitats.

Guia del paratge natural municipal "Riu Barxeta"

Clicant a la següent imatge, podem observar una completa guia del poble de Barxeta junt amb el seu paratge natural "Riu Barxeta". En aquesta guia es mostren diverses caracteristiques del poble, com la seua gastronomia, les rutes  del paratge natural "Riu Barxeta", etc.

 

Projecte de pla especial per a la declaració del PNM "Riu Barxeta"

En aquesta part es pot consultar el projecte de pla especial amb l'objecte d'iniciar el procés de declaració del Paratge Natural Municipal "Riu Barxeta" i l'aprovació conjunta del seu Pla Especial, a l'empara de la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat, d'Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana i el Decret 161/2004, de 3 de setembre, del Consell de la Generalitat, de regulació dels paratges naturals municipals.

 

Imatges del paratge natural Riu Barxeta