•  
    •  
    •  
    •  

Inversió Fons Social Europeu

Memòria Viva de Barxeta

L'Oratge a Barxeta

Enquesta Centre Cívic Barxeta

Ajuntament

Instàncies en línia
Des d'aquesta secció, es poden descarregar les llicències municipals del poble de Barxeta per emplenar-les i enviar-les als administratius de l'ajuntament, encarregats de tramitar-les. D'aquesta manera s'optimitza el procés de la relació entre la ciutadania i l'administració. **NOTA: Per a emplenar el formulari, cal descarregar-se el document i obrir-lo amb l'aplicació o programa corresponent. Obrint el document des del navegador web sols es pot visualitzar, però no editar.

LLICENCIES MUNICIPALS DE BARXETA

 

NOM

 

Llicencia d'inici d'activitat

Logo_Adobe

Instància General

Logo_Adobe

 

Sol.licitut de Llicencia d'Obres

Logo_Adobe

Sol.licitut de Domiciliació Bancaria

Logo_Adobe

Sol.licitut d'anunci per megafonia

Logo_Adobe

Sol.licitut de la Casa de Cultura

Logo_Adobe

Sol.licitut d'Antecedents Penals

Logo_Adobe

Sol.licitut de la Compatibilitat Urbanística

Logo_Adobe

Sol.licitud Servei Informació Municipal per correu electrónic

Logo_Adobe

Model d'instància-sol·licitud de subvenció a entitats culturals, educatives, socials i esportives de la localitat

  

Logo_Adobe

Alegacions denúncia de trànsit

Logo_Adobe

Autoliquidació de l'impost de vehicles de tracció mecànica IVTM

Logo_Adobe

Comunicació de l'impost municipal sobre l'increment del valor de terrenys

Logo_Adobe

Declaració de responsable - OBRES

Logo_Adobe

Exempció IVTM - TRACTORS

Logo_Adobe

Reserva aparcament de vehicles

Logo_Adobe

Sol·licitut de canvi de titularitat - TAXA RECOLLIDA DE FEM DOMICILIARIA

Logo_Adobe

Sol·licitut d'autorització d'entrada i ixida de vehicles

Logo_Adobe

Sol·licitut devolució prorrata IVTM - BAIXA DEFINITIVA

Logo_Adobe

Sol·licitut de llicència de parcel·lació

Logo_Adobe

Sol·licitut de llicència d'ocupació de la vía pública - TAULES I CADIRES

Logo_Adobe

Sol·licitut per al suministrament d'aigua potable

Logo_Adobe

Model de manteniment de tercers

Logo_Adobe