Inversió Fons Social Europeu

Memòria Viva de Barxeta

L'Oratge a Barxeta

Ajuntament

Trámites en línia

LLICENCIES MUNICIPALS DE BARXETA

NOM

 

Llicencia d'inici d'activitat

Logo_Adobe

Instància General

Logo_Adobe

 

Sol.licitut de Llicencia d'Obres

Logo_Adobe

Sol.licitut de Domiciliació Bancaria

Logo_Adobe

Sol.licitut d'anunci per megafonia

Logo_Adobe

Sol.licitut de la Casa de Cultura

Logo_Adobe

Sol.licitut d'Antecedents Penals

Logo_Adobe

Sol.licitut de la Compatibilitat Urbanística

Logo_Adobe

Sol.licitud Servei Informació Municipal per correu electrónic

Logo_Adobe

Model d'instància-sol·licitud de subvenció a entitats
culturals, educatives, socials i esportives de la localitat.
  

Logo_Adobe

Model de manteniment de tercers Logo_Adobe