•  
    •  
    •  
    •  
Campanya contra els excrements en les vies públiques
4/10/2017

En quasi totes les poblacions, siguen grans o menudes, s'ha convertit en un fet "normal" trobar excrements escampats pel carrer, un fet que denota una falta d'educació cívica per part d'uns pocs veïns. En Barxeta, per desgràcia, també estem patint aquest problema durant any, un problema que s'ha agreujat de forma considerable en els últims temps. Tots els veïns hem de ser conscients del perill de caigudes, esvarons, i malalties infecciones que comporta per a les persones i del perjudici econòmic i d'imatge que li provoca al poble.
Afortunadament, ara com ara, encara no hem tingut cap contratemps greu ocasionat per les deposicions dels animals, no obstant això, els danys físics derivats dels esvarons i les caigudes són una possibilitat molt reial a la qual ens exposem els vianants. Per això, tots els propietaris d'animals deuen ser conscients de les nocives repercussions que pot ocasionar, a altres persones, un comportament despreocupat respecte de les seues obligacions.
Tampoc hem d'oblidar el perill que per a la nostra salut suposen els excrements deixats en el carrer. La femta dels animals pot contenir paràsits en la forma d'ous, larves o cucs i aquests paràsits romanen en el carrer encara que les deposicions ja no siguen visibles a simple vista. A través de les rodes dels vehicles, les sabates o d'altres objectes que estan en contacte en el sòl, és com s'expandeixen i poden transmetre malalties infeccioses als humans.
Un altre dels perjudicis que provoquen aquests actes incívics, és el cost econòmic que li suposa a l'Ajuntament, per tant el cost econòmic que ens costa a tots els veïns. La neteja diària dels excrements implica una despesa d'aigua, de materials de neteja i d'un operari que ha de supervisar les zones públiques durant hores. El temps que utilitza l'operari per a aquesta feina és temps que no podem disposar d'ell per a altres menesters més importants i necessaris.
El mobiliari urbà, els parcs, els carrers, són un bé comú, no són propietat exclusiva de l'Ajuntament, ens pertanyen a tots i cadascú dels veïns del poble, per tant tinguem l'obligació de cuidar-los i respectar-los com si es tractara de la nostra casa. Si permetem que les nostres mascotes facen les seues necessitats en la via pública estem embrutant la imatge del poble. Quina impressió s'emporten els forasters del poble si veuen que utilitzem els carrers com a cagadors d'animals?
No podem quedar-nos amb els braços plegats i rendir-nos davant d'aquest problema, per això, l'Ajuntament de Barxeta ha emprés una sèrie de mesures per tal de radicar-lo. Aquestes mesures només poden ser efectives si tots els veïns prenem consciència de la gravetat del problema i actuem amb rotunditat. La primera de les mesures ha sigut la construcció de dos parcs canins (un enfront del carrer del Molí i l'altre en les escoles). En aquests espais, els animals podran fer les seues necessitats sense cap molèstia i sense obligació de replegar els excrements per part dels propietaris. Una vegada es comprove la seua utilitat, es construiran més parcs canins, en altres parts del poble, sempre en funció de la demanda.
Per una altra banda, s'han instal·lat dos nous dispensadors de borses i/o guants, un d'ells està situat al final del carrer Nou, just davant de les escoles, l'altre està situat en la barana del carrer del Molí. La quantitat i la posició dels dispensadors podrà variar en un futur sempre depenent de les necessitats i suggeriments dels veïns.
L'ordenança de protecció d'animals de companyia i de la tinença d'animals potencialment perillosos especifica clarament la sanció econòmica (60 €) per la comissió d'una falta lleu com és la de "no adoptar les mesures oportunes a fi d'impedir que els animals de companyia embruten les vies o espais públics". En la mateixa ordenança, també s'explica quines són les mesures més adequades: "Article 9. – Com a mesura higiènica, les persones que conduïsquen gossos i altres animals impediran que aquests depositen les seues defecacions en les vies públiques, jardins, passejos i en general en qualsevol lloc destinat al tràfic de vianants, així com en zones de joc, per tant, està prohibit deixar en la via pública els excrements. Per això, s haurà de portar a l'animal a la vorera al costat del rastell i el més possible al costat d'un albelló. En el cas que açò no fóra possible, l'acompanyant de l'animal estarà obligat a arreplegar i retirar els excrements i inclús a netejar la part de la via pública afectada, del següent mode: arreplegar les deposicions de forma higiènica acceptable i depositar els excrements dins de bosses impermeables, perfetament tancades, en les papereres, contenidors i altres elements de contenció assenyalats pels serveis municipals"
Basant-nos en aquesta ordenança, i també com a mesura dissuasiva, la Policia Local ha rebut l'ordre d'intensificar la vigilància i identificació dels animals que embruten els espais públics. Es prega que, per tal d'evitar les sempre desagradables sancions econòmiques, tots aquells que no netejaven els excrements dels seus animals prenguen consciència del problema i actuen en conseqüència.

Gràcies per la vostra col·laboració.

Ajuntament de Barxeta

Regidoria de Medi Ambient