•  
    •  
    •  
    •  
Programa "Avalem joves plus"
11/10/2017

Programa d’incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

 

Expedient EMCUJU/2017/447/46.

Contractació d’una persona titulada universitària en educació infantil durant 12 mesos i contractació d’una persona titulada en Grau mittjà de formació professionat, Tècnic en cures auxiliars d’inferemeria, durant 7 mesos.

Objectius: contractació de persones joves qualificades mitjançant la modalitat de contracte en practiques.

Ab la contractació de la persona titulada universitària en educación infantil s’ha millorat el servici educatiu i cultural destinat als xiquets i xiquetes més menuts de la localitat(en l’escola infantil, centre cultural…)

Amb la contractació del titulat Tècnic en cures auxiliars d’infermeria s’ha millorat el servici a persones majors i dependents de la localitats i el servei d’ajuda domiciliària.

 

Expedient EMPUJU/242/46

S’ha contractat un peó de la construcción, amb el qual es milloraran i condicionaran espais i edificis públics

 

Enllaços

DIRECCIÓ GENERAL D’OCUPACIÓ, ASSUMPTES SOCIALS I IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE LA COMISSIÓ EUROPEA

http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langld=Es

UNITAT ADMINISTRADORA DEL FSE(UAFSE, MINISTERI D’OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

http://www.empleo.gob.es/uafse/