Inversió Fons Social Europeu

Memòria Viva de Barxeta

L'Oratge a Barxeta

Ajuntament

Dades d'interés
   

Toponimia: Barxeta

Gentilici: Barxetà - Barxetana

Comarca: La Costera

Partida judicial: Xàtiva

Superficie: 28,5 km2

Règim de funcionament: Comú

Població: 1652 habitants

Pressupost: 507.700,09 € (any 2004)

 

 

Escut municipal

RESOLUCIÓ de 14 de juliol de 1992, del conseller d´Administració Pública. (DOGV núm. 1.845, de 17 d´agost de 1992 - BOE núm. 238, de 3 d´octubre de 1992)

DESCRIPCIÓ "Escut ibèric, amb la boca rodona, truncat i mig partit. Al primer quarter, d´argent una barca de gules damunt d´ones d´atzur i argent, sobremuntada per tres mitges llunes també de gules. Al segon quarter, en camper de gules, tres sabates caironades d´argent i sable ben ordenades. Al tercer quarter, en camper d´or, tres faixes de gules. Com a timbre, una corona reial oberta"

FONAMENTS; Armes parlants del seu topònim ensems amb les pròpies dels seus antics senyors territorials (els Zapata i el Tallada)