•  
    •  
    •  
    •  

Inversió Fons Social Europeu

Memòria Viva de Barxeta

L'Oratge a Barxeta

Enquesta Centre Cívic Barxeta

Transparència

Plenaris
El ple municipal és l’òrgan suprem de l’Ajuntament. És la reunió de tots els regidors, convocats per l’alcalde, per discutir i aprovar les coses de la seva competència. Hi han d’assistir tots els regidors, l’alcalde i els tinents d’alcalde. També ha d’assistir-hi el secretari i l’interventor. Poden assistir-hi veïns del municipi, atès que els plens són públics. L’ordre del dia és la relació ordenada dels temes que s’han de tractar en el Ple. S’ha d’iniciar amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, i el determina sempre i exclusivament l’alcalde. Evidentment, ha de demanar opinió als regidors delegats per conèixer si hi ha algun tema que calgui incloure-hi.