•  
    •  
    •  
    •  
Bases específiques per a la formació de borsa de treball temporal per mitjà de concurs-oposició per a la contractació de personal per a la neteja d'espais i edificis públics de competència municipal
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dimecres 12 de juliol de 2017.
5/07/2017