•  
    •  
    •  
    •  
Concursos i oposicions públics
En l'apartat d'Ocupació pública de la nostra web, trobareu la informació actualitzada dels diferents processos selectius que estan duguen-se a terme a l'Ajuntament de Barxeta.
18/07/2017