•  
    •  
    •  
    •  
EDICTE Concurs-oposició de la plaça d´operari de serveis múltiples
29/06/2017

Pel qual es dóna publicitat a la llista definitiva d´aspirants admesos i exclosos, composició del tribunal i data de realització del primer exercici del concurs-oposició per a cobrir la plaça d´operari de serveis múltiples.

Podeu consultar tota la informació en l´arxiu adjunt: