•  
    •  
    •  
    •  
Llista d'aspirants admesos i exclosos de Personal de Neteja
19/07/2017

A l'apartat d'Ocupació pública de la web podeu trobar la llista d'admesos i exclosos del procés selectiu de personal de neteja.

Concurs-oposició personal per a la neteja d'espais i edificis públics