•  
    •  
    •  
    •  
Programa de foment de l´ocupació
28/06/2017

Oferta d´ocupació de les següents places:

- 1 persona amb la titulació d´educació infantil (12 mesos)

- 1 técnic en jardineria i floristeria (7 mesos)

- 1 oficial de la construcció

Per a més informació, podeu consultar el següent enllaç;