•  
    •  
    •  
    •  
Resultats del segon exercici i convocatòria per al tercer, del procés selectiu per a la plaça d'operari de serveis múltiples
21/07/2017

A l'apartat d'Ocupació pública de la web podeu trobar els resultats de la segona prova del procés selectiu d'operari de serveis múltiples .

Concurs-oposició per a cobrir la plaça d´operari de serveis múltiples.