•  
    •  
    •  
    •  
Resultats del tercer exercici i fase de concurs, del procés selectiu per a la plaça d'operari de serveis múltiples
31/07/2017

A l'apartat d'Ocupació pública de la web podeu trobar els resultats de la tercera prova i de la fase de concurs del procés selectiu d'operari de serveis múltiples.

Concurs-oposició per a cobrir la plaça d´operari de serveis múltiples.